Information om områdefornyelse – Børnenes Jord delen

Hjørring Kommune har i foråret 2014 fået tilsagn om midler til områdefornyelse i Vrå.

Tilsagnet betyder, at staten yder et tilskud på op til 2,591 mio. kr. + midler fra kommunen op til kr. 5,184 mio. kr. Dvs. i alt 7,775 mio. kr. ekskl. moms.

Bestyrelsen på Børnenes Jord er i forbindelse med ovenstående projekt blevet kontaktet af Hjørring Kommune og vi har indledt et samarbejde.

Samarbejdet har udmøntet sig i at en del af den belyste cykelsti der forbinder byen fra øst til vest, går gennem Børnenes Jord. Samt anlæggelse af en multibane. Bestyrelsen mener at stien kommer til at bidrage positivt til Børnenes Jord. Vi håber med stien at skabe lettere adgang til området, dermed flere folk gennem området og dermed igen mere kendskab til området. Sagt på en anden måde. Bestyrelsen håber at stien vil medføre at så mange som muligt kommer til at gøre brug af Børnenes Jord.

Billede 1

På billedet ses stien, hvor den krydser Sdr. Vråvej, forbi spejderhuset og videre ind på Børnenes Jord.

En anden del af projektet er den nye multibane der allerede er delvist anlagt, der hvor den gamle cross-bane var. Banen omkranses af en væg i granitsten, med flader der kan bruges som mål. Ligeledes bliver banen belyst fra en stander, hvortil man også kan sende musik fra sin telefon, som så kan afspilles ud over banen.

Om vinteren kan multibanen oversvømmes og på den måde omdannes til en skøjtebane. Multibanen omkranses af en jordvold, som kan bruges af eventuelle tilskuere.

Billede 2   Billede 3

På de to billeder herover ses multibanen, hvor den gamle cross-bane lagde, samt det videre stiforløb.

Den sidste del der vedrører Børenes Jord, er etableringen af en beplantet jordvold ud mod Sdr. Vråvej. Her stod tidligere en gammel hæk og et faldefærdigt rækværk, som længe har trængt til en renovering.

De ting der er sket på Børnenes Jord, er blot en lille del af projektet, der løber gennem hele byen.

Det er bestyrelsens klare indtryk at projektet er rigtig godt for hele byen og ikke mindst Børnenes Jord og gennem et rigtig godt samarbejde med Hjørring Kommune, har vi slet ikke været i tvivl om at det er noget Børnenes Jord skulle bakke op om.

Bestyrelsen er i alt sit arbejde nød til at tænke på både nuet og fremtiden. Vi ser det som et stort ansvar at forvalte området ”Børnenes Jord”.

Husk på at alt omkring Børnenes Jord bygger på en frivillig arbejdsindsats. Af samme grund har det en enorm betydning, at få en stor håndsrækning, som dette projekt er. Et projekt som dette ville ganske ikke være muligt, eller i hvert fald ganske vanskeligt, at føre ud i livet både økonomisk, men også i praksis, med en indsats baseret alene på frivillige arbejdskraft.

Vi glæder os til at projektet er helt færdigt og hele byen kan få fuld glæde af det endelige resultat.

Med nedenstående citat fra en af grundlæggerne bag Børnenes Jord, opfordres alle til bakke op om, og aller helst deltage i byens mange frivillige foreningsarbejder.

"Ingen kan alt. Alle kan noget. Sammen kan vi endnu mere."

– Citat Carl Scharnberg.

Man kan læse mere om hele projektet på dette link

http://www.vraa.info/upl/website/forside/VrdispoOPT.pdf

Bestyrelsen på Børnenes Jord

 

 

 

Sponsoreret af: Stefan Thilemann